Art watch

In de kunstwereld werkt men dikwijls in vertrouwen: afspraken verlopen al eens mondeling, men gaat er vanuit dat engagement volstaat om op respect te kunnen rekenen, de informele aanpak lijkt de meest flexibele, enzovoort. In vele gevallen loopt dit ook prima.

Helaas is deze vertrouwenscultuur ook erg vatbaar voor misbruik en uitbuiting, dat merken we als vakbond voortdurend aan de klachten die we krijgen. Tevens merken we dat dit onrecht doorgaans ook in de doofpot verdwijnt en dat gebrek aan transparantie houdt een toxische omgang in stand. Om die reden willen we als ACOD Cultuur via de online tool ART WATCH een platform bieden om wat misloopt te signaleren. Geen contract? Niet betaald? Discriminatie? Geen arbeidsreglement? Afspraken niet nagekomen? Ander onrecht? Breng ons op de hoogte van onregelmatigheden en dan bekijken we samen hoe we het aanpakken en eventueel publiek maken.

Doorbreek de zwijgcultuur in het belang van anderen die na u mogelijks met dezelfde miserie opgeschept geraken. Luid de klokken!