Auteur: acod cultuur

Dubbelgesprek met TAZ-curator Lucas De Man

‘Het is tijd voor een nieuwe solidariteit’, vindt TAZ-curator Lucas De Man. Hoe dan? Een dubbelgesprek over  neoliberaal beleid, ondernemerschap, flexwerk en meer ‘samen’ met vakbondsman Robrecht Vanderbeeken. Het interview maakt deel uit van...

Gatz eindigt mandaat met woordbreuk

Bij zijn exit als cultuurminister laat Sven Gatz een zoveelste teleurstelling na. Hij bracht de projectsubsidies van 3 naar 2 rondes en voorzag 1,4 miljoen minder. Van het recordaantal aanvragen (520 projecten) werden er...

Nieuw: het Sociaal Charter voor de Media

0p 9 juli tekenden ACOD-VRT en ACOD Cultuur samen met de andere vakbonden, belangenorganisaties en werkgevers (waaronder VRT), middenveldorganisaties, universiteiten en hogescholen het nieuwe Sociaal Charter voor de Media op het kabinet van minister...

NIeuwsbrief: syndicale premie

Uw premie 2018 niet vergeten aanvragen? Wist je dat je inzake grensoverschrijdend gedrag nu bij twee nieuwe psychologen van de Vlaamse Ombudsdienst terecht kan? En dat de Internationale arbeidsorganisatie (ILO) op vraag van de...

Aanvraag syndicale premie 2018

Wie vorig jaar het hele jaar lid was, heeft opnieuw recht op een syndicale premie. Gelieve daarvoor het vereiste aanvraagformulier volledig ingevuld terug te zenden naar ACOD Cultuur, Fontainasplein 9/11, 1000 Brussel. Wie dat...

Schaduwboksen met ‘de culturele elite’

Vlaams Belang wil na haar verkiezingswinst het Cultuurpact aanwenden om meer grip te krijgen op Vlaamse cultuurinstellingen. Dat illustreert niet alleen dat het pact aan herziening toe is. Het brengt ook andermaal de draaideur...

Debat: artistiek activisme

De stembusgang was weer een ruk naar rechts. Progressieve krachten hebben er belang bij een verzetje hoger te schakelen. Mede vanuit het kunstenveld borrelen er steeds meer initiatieven op die strijden voor een rechtvaardigere...