Categorie: Beleidsinformatie

Nieuwe cao taakloon: stavaza

Nadat Onem/RVA in het najaar 2017 met een nieuwe toepassing van de wetgeving taakloon van 2014 kwam, ontstond er begrijpelijkerwijze veel protest vanuit de kunstwereld. Heel wat cultuurwerkers kiezen er namelijk voor om te...

Artist@Work: registratie van artistieke prestaties

Via het nieuwe elektronisch platform Artist@Work kunnen kunstenaars hun aanvragen indienen voor een kunstenaarskaart, het kunstenaarsvisum en een aangifte als zelfstandige. Je kan er ook terecht voor de registratie van geleverde prestaties in het...

Nieuwsbrief: basisvorming

ACOD Cultuur nodigt zijn delegees en militanten uit voor een meerdaagse basisvorming. Ook leden die geïnteresseerd zijn om zich actiever in te zetten voor de vakbond zijn zeer welkom. Meer info vind je hier.