Categorie: Beleidsinformatie

Gatz eindigt mandaat met woordbreuk

Bij zijn exit als cultuurminister laat Sven Gatz een zoveelste teleurstelling na. Hij bracht de projectsubsidies van 3 naar 2 rondes en voorzag 1,4 miljoen minder. Van het recordaantal aanvragen (520 projecten) werden er...

Nieuw: het Sociaal Charter voor de Media

0p 9 juli tekenden ACOD-VRT en ACOD Cultuur samen met de andere vakbonden, belangenorganisaties en werkgevers (waaronder VRT), middenveldorganisaties, universiteiten en hogescholen het nieuwe Sociaal Charter voor de Media op het kabinet van minister...

Nieuwe cao taakloon: stavaza

Nadat Onem/RVA in het najaar 2017 met een nieuwe toepassing van de wetgeving taakloon van 2014 kwam, ontstond er begrijpelijkerwijze veel protest vanuit de kunstwereld. Heel wat cultuurwerkers kiezen er namelijk voor om te...

Artist@Work: registratie van artistieke prestaties

Via het nieuwe elektronisch platform Artist@Work kunnen kunstenaars hun aanvragen indienen voor een kunstenaarskaart, het kunstenaarsvisum en een aangifte als zelfstandige. Je kan er ook terecht voor de registratie van geleverde prestaties in het...