Art Watch

Dans le monde des arts, la confiance joue un grand rôle dans les relations de travail : les accords sont souvent conclus de façon verbale, l’engagement est considéré comme une garantie suffisante, on table sur l’approche informelle comme étant la plus flexible, etc. Dans de nombreux cas, cela ne pose d’ailleurs aucun problème. Malheureusement, cette culture basée sur la confiance peut aussi très aisément être exploitée à mauvais escient, comme notre syndicat le constate constamment aux plaintes qu’il reçoit. Par ailleurs, les injustices commises sont souvent étouffées, et ce manque de transparence empoisonne les relations. C’est pour cette raison que la CGSP Culture (ACOD Cultuur)veut permettre à toutes les victimes d’abus de se manifester à travers l’outil en ligne ART WATCH. Pas de contrat? Pas reçu de rémunération ? Victime de discrimination ? Pas de règlement de travail ? Accords non respectés ? Autre forme d’injustice ? Signalez-nous toute irrégularité et nous examinerons ensemble la meilleure façon de régler le problème et s’il convient de le rendre public. Brisez la culture du silence dans l’intérêt de tous ceux qui pourraient se trouver confrontés par la suite aux mêmes abus. Tirez la sonnette d’alarme !


* Music Hall toert vanaf december 2018 met Scrooge, the Musical. Ze nemen het verhaal van de vrek wel heel letterlijk: sommige muzikanten worden in te lage loonschalen betaald en ze moeten soms twee shows op één dag spelen voor dezelfde dagprijs. Om Dickens te citeren: fair practice? “A poor excuse for picking a man’s pocket every twenty-fifth of December!” said Scrooge, buttoning his great-coat to the chin.”


* Party Fun vraagt jonge mensen als freelancer om een exclusiviteitsovereenkomst voor twee jaar te ondertekenen waarin ze zich ertoe verbinden om een vast aantal weekends te komen werken tegen een onkostenvergoeding (KVR, kleine vergoedingsregeling). De vereiste seizoensgebonden beschikbaarheid is weinig fun: wie verlof wil nemen en geen toestemming krijgt, of de samenwerking vroeger wil beëindigen, moet een aanzienlijke schadevergoeding betalen.


*Klachten over seksueel grensoverschrijdend gedrag door dirigent Pieter Jan Leusink zouden meermaals door de bedrijfsleiding terzijde zijn geschoven. Zie hier.


* De decaan van KASK, School of Arts Gent, Wim De Temmerman, maakt zich schuldig aan pesterijen en intimidatie van personeelsleden.  We ontvingen meerdere getuigenissen van ex-medewerkers, sommigen wilden getuigen voor de camera.

 


* Als je als vakbonden samen een verzoek communiceert aan een directie en dat naar goeie gewoonte ondertekent met de omschrijving ‘het gemeenschappelijk vakbondsfront’ kan dit al eens op verrassende reacties onthaald worden. Vakbonden die samen op één lijn staan, eerder dan verspreide slagorde, dat is natuurlijk geen evidentie. Zo repliceerde de intendant Gunther Broucke (Brussels Philharmonic), overheidsmanager van het jaar 2016, met een ventilerende kwinkslag als volgt:

“We leven in de 21ste eeuw. Ik zou gewoon, een beetje provocerend, willen vragen om eens na te denken over bepaalde bijzonder archaïsche omschrijvingen, zoals ‘het gemeenschappelijk vakbondsfront’. Dat is niet meer van deze tijd en past ook niet in de sfeer van onze organisatie – ik geef het gewoon mee ter overweging 🙂

Gunther – Chief-in-Command of the Allied Managerial Forces


* Jan Fabre cureert de tentoonstelling Het Vlot in Oostende en krijgt daar van de burgemeester een recordbedrag voor van 130.000 euro exclusief allerlei extra’s.  Graaicultuur en wanbeheer met belastinggeld, zeg maar, terwijl veel cultuurwerkers onderbetaald worden. Er is naast een minimumloon ook nood aan een maximumloon.
[link]


Ook een melding maken? Klik hier!