Categorie: vakbondswerking

Bevraging dienstverlening: help je mee?

De voorbije maanden waren vanwege de vele tijdelijke werkloosheidsdossiers uitzonderlijk voor de dienstverlening van onze werkloosheidskantoren. Omdat cultuurwerkers vanwege hun specifieke werksituatie doorgaans een atypisch dossier hebben, kampen ze in verhouding met de meeste...

2020-2024: met een nieuwe ploeg voorwaarts

Ondanks de uitzonderlijke omstandigheden zijn de verkiezingen goed en succesvol verlopen. Nogmaals bedankt voor de geleverde inspanningen en proficiat! In de meeste de huizen waar we een delegatie hebben, haalden we ook het grootste...

ABC voor de delegee

Met een nieuwe ploeg voor de periode 2020-2024 is het handig het ABC van de werknemersafgevaardigde of delegee in herinnering te brengen. Hierbij enkele beknopte, praktische brochures. Als je een mandaat hebt op de...

Sociale verkiezingen: hoe stemmen?

Intussen heeft jouw werkgever reeds moeten aangeven hoe hij/zij de sociale verkiezingen zal organiseren: digitaal, fysiek via stemkantoren of per brief? In bijlage vind je een folder die nog eens concreet uitlegt hoe het...

Cao non-discriminatie van start

Hoewel bewegingen zoals Metoo en Black Lives Matter al voor een mentaliteitsverandering zorgden en tot beleidsinitiatieven leidden, is er nog veel werk aan de winkel. De toenemende onverdraagzaamheid in ons land leidt tegenwoordig zelfs...