Categorie: vakbondswerking

ABC voor de delegee

Met een nieuwe ploeg voor de periode 2020-2024 is het handig het ABC van de werknemersafgevaardigde of delegee in herinnering te brengen. Hierbij enkele beknopte, praktische brochures. Als je een mandaat hebt op de...

Sociale verkiezingen: hoe stemmen?

Intussen heeft jouw werkgever reeds moeten aangeven hoe hij/zij de sociale verkiezingen zal organiseren: digitaal, fysiek via stemkantoren of per brief? In bijlage vind je een folder die nog eens concreet uitlegt hoe het...

Cao non-discriminatie van start

Hoewel bewegingen zoals Metoo en Black Lives Matter al voor een mentaliteitsverandering zorgden en tot beleidsinitiatieven leidden, is er nog veel werk aan de winkel. De toenemende onverdraagzaamheid in ons land leidt tegenwoordig zelfs...

Heropstart sociale verkiezingen

Door het coronavirus zijn sociale verkiezingen die gepland waren in mei 2020 uitgesteld naar 16 tot 29 november. 
De procedure werd geschorst vanaf X+36, d.w.z. na het indienen van de kandidatenlijsten. In de culturele...

Handleiding voor delegees

Door de coronacrisis is het risico op herstructurering en collectief ontslag in heel wat organisaties reëel. ABVV maakte alvast deze informatieve brochure om onze personeelsverantwoordelijken bij te staan. Het bevat ook een leerrijke antwoorden...