Links


Nationale vakbonden

ABVV
De site van het Algemeen Belgisch Vakverbond, de koepel van onze socialistische vakbond die 6 vakcentrales omvat (BBTK, ACOD, BTB, ABVV-Metaal, AC en HORVAL), goed voor meer dan 1,5 miljoen leden.

ACOD
De algemene site van de socialistische vakbondscentrale voor de openbare diensten (spoor, onderwijs, post, cultuur, overheidsdiensten, lokale besturen, tram bus metro,… ).

CGSP Culture Bruxelles
De collega’s die verantwoordelijk zijn voor de cultuurwerkers in Brussel.

CGSP Culture Wallonne
De blog van onze Waalse collega’s die zich inzetten voor de cultuurwerkers. (CGSP staat voor Centrale Générale des Services Public. Dat is de Franstallige tegenvoeter van ACOD, de Algemene centrale der openbare diensten).

ACV Puls
De site van de cultuurwerking van onze collega’s van de groene vakbond.

ACLVB
De site van onze collega’s van de liberale vakbond.


 

Internationale vakbonden

Uni-Mei
De Unie van Media, Entertainment & Arts is (als onderafdeling van de Uni Global Union) de wereldorganisatie van de vakorganisaties inzake media, kunsten en sport. Zij vertegenwoordigen meer dan 100 vakverenigingen in 70 landen.

International Federation of Actors (FIA)
De internationale organisatie voor de acteurs, een koepel van 90 vakverenigingen wereldwijd.

International Federation of Musicians (FIM)
De internationale organisatie voor muzikanten, een koepel van 70 vakorganisaties wereldwijd.

OISTAT
De wereldorganisatie van scenografen, theatertechnici en theaterarchitecten. Actief in 34 landen.

IAEA
Als alliantie tussen FIM, FIA en Uni-Mei is dit ‘de wereldvakbond voor cultuur’.

IFJ
De internationale federatie van journalisten, ze vertegenwoordigt 600.000 leden in 140 landen.

EPSU
Europese vakbondsfederatie voor de openbare diensten, met ruim 8 miljoen leden.

EBU
Deze Europese vakbond is een alliantie van de openbare nieuwsdiensten.


 

Ondersteunende organisaties

Cultuurloket
Het publiek aanspreekpunt voor iedereen die vragen heeft over de zakelijke en juridische aspecten van artistieke activiteiten.

Sociaal Fonds Podiumkunsten
Een sociaal fonds wordt beheerd door de belangenbehartigers van werkgevers en werknemers binnen een paritair comité. Dit kenniscentrum steunt en stimuleert initiatieven inzake opleiding en tewerkstelling in de podiumkunsten- en muzieksector.

Mediarte.be
Mediarte is het sociaal fonds voor de audiovisuele sector in België. Als kenniscentrum steunt en stimuleert het initiatieven inzake opleiding en tewerkstelling in de audiovisuele sector.

VSPF
Het sociale fonds voor de socioculturele sector.


 

Belangenbehartigers

State of the arts
Een activistisch collectief van cultuurwerkers in Vlaanderen en Brussel.

Engagement
Een beweging van artiesten tegen seksueel geweld, seksisme en machtsmisbruik in het Belgische kunstwereld.

De acteursgilde
Belangenvereniging voor professionele acteurs en actrices.

NICC
Steunplatform voor Beeldende kunstenaars in Vlaanderen en Brussel.

Overleg kunstenorganisaties
oKo is, als werkgeversassociatie, de belangenbehartiger van de organisaties uit de professionele kunstensector.

Vormingplus
De koepel van 13 sociaal-culturele vormingscentra in Vlaanderen en Brussel.

W.A.G.E.
Internationale activistische organisatie die opkomt voor een faire en duurzame werkomgeving voor kunstenaars.

Platform BK
Nederlandse belangenvereniging van beeldende kunstenaars, ontwerpers en culturele producenten.

Les Intermittents
Franse belangenbehartiger van de cultuurwerkers met atypisch statuut.

a-n
Britse belangenvereniging voor kunstenaars.

Hors Champs
Waalse associatie van cultuurwerkers in de film- en audiovisuele sector.

Hart boven Hard
De nationale burgerbeweging die opkomt voor een warmere samenleving: “We werken van onderuit en geloven dat er wél een alternatief is.”

Transitienetwerk Middenveld

Een netwerk van vakbonden, de milieubeweging, Noord-Zuidorganisaties, sociale organisaties, de culturele sector, alternatieve media en wetenschappers. “De leden van het TNM willen hun krachten bundelen om de transitie naar een duurzame samenleving waar te maken.”

VVJ
De Vlaamse vereniging voor journalisten.


 

Overheid

Cultuur | Vlaanderen.be
De portaalsite van de Vlaamse overheid inzake Cultuur.

FOV
De Federatie van Organisaties voor Volksontwikkelingswerk is een onafhankelijke VZW van erkende organisaties voor sociaal-cultureel volwassenenwerk.

Kunstenpunt
Het steunpunt voor de kunsten in Vlaanderen en Brussel zet zich in voor de ontwikkeling van de kunstensector (muziek, theater, beeldende kunsten, …). U kan ter terecht voor informatie over en initiatieven omtrent cultuurbeleid, zowel nationaal als internationaal.


 

Nieuws

LINX+ vzw
Linx+, voordien bekend als de Culturele centrale, biedt een solidair aanbod van culturele activiteiten (citytrips, expo’s of boeken).

Rekto:verso
Tijdsschrift voor kunst en kritiek.

DeWereldMorgen.be
Onafhankelijke nieuwssite.

e-tcetera
Tijdschrift voor de podiumkunsten.

De Witte Raaf
Tijdschrift voor hedendaagse kunst.

Kifkif
Interculturele beweging die strijd voor gelijkheid en tegen racisme.

Mo*
Nieuwssite voor ontwikkelingssamenwerking.

Das Orchester
Tijdschrift voor musici.

Musicalchairs
Nieuwssite voor musici.


 

Varia

On the move
Op deze website vind je info over internationale mobiliteit in theater, dans, muziek en andere podiumkunsten.

Prevent
Een multidisciplinair kennisinstituut gericht op de preventie van beroepsrisico’s door de bevordering van de kwaliteit van de arbeidsomstandigheden en de verbetering van de arbeidsorganisatie.

Sabbattini
Een opleidingsproject voor podiumtechnici.


 

Partijpolitieke belangenbehartigers

Curieus
Progressieve cultuurfabriek (sp.a)

Oikos
Sociaal-ecologische denktank (Groen)

Manifiesta
Feest van de solidariteit (pvda+)