Dankzij jou

Als lid van de vakbeweging steun je een sociale strijd die doorheen de jaren heel wat verwezenlijkte: afschaffing van de kinderarbeid, arbeidscontracten met werkzekerheid, pensioen, vakantiegeld, achturendag, vijfdagenweek, ziekteverzekering, steun voor werkzoekenden, kinderbijslag, eindejaarspremie, enzovoort.

Bovendien komt ACOD als vakbond op voor sterke openbare diensten. Daarmee zit je middenin de machtsstrijd van het algemeen belang versus het winstbejag van de private belangen.

Heel wat onderzoek, waaronder studies van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) benadrukt het grote belang van overheidsvakbonden. De strijd voor betere arbeidsvoorwaarden in de openbare sectoren leidt bijvoorbeeld ook tot betere arbeidsvoorwaarden in de private sectoren. Beter betaalde en beter opgeleide medewerkers zorgen voor sociale stabiliteit, meer productiviteit en hogere arbeidsvreugde.

Hoewel vakbonden doorgaans maar in de media komen bij betogingen en stakingen, werken wij dagelijks aan bemiddeling en preventie van sociale conflicten. Minder stress en ziekte verhoogt de maatschappelijke leefbaarheid. Wie in een publieke dienst werkt, wil een steentje bijdragen aan een samenleving die op een democratische manier in dienstverlening voorziet voor iedereen: bibliotheken, scholen, trein, bus en tram, ziekenhuizen, wegen, culturele centra, OCMW’s, postkantoren, brandweer, politie, justitie, enzovoort.

Kortom, de openbare dienstverlening is een belangrijke indicator voor het democratisch karakter van een land. De neoliberale aanval op de openbare diensten is met andere woorden een aanval op onze democratie zelf.

Benieuwd naar de recente verwezenlijkingen die wij dankzij jou realiseerden? Volg onze nieuwssite of schrijf je in op onze nieuwsbrief.