Wegwijzers

Wegwijs via enkele nuttige tools en handleidingen:

Buy Buy Art. De vermarkting van kunst en cultuur (EPO, 2015)

Wil je meer weten over de ideologische impasse die onze cultuur doormaakt? Over de crisis in de kunsten en de neoliberale inslag van ons cultuurbeleid? De pdf van het boek vind je hier.

Grensoverschrijdend gedrag?

Het collectief van kunstenaars Engagement maakte een informatieve folder met advies (Nederlands, Français, English).

Handleiding voor kunstenaars

(Folder in aanmaak)

Handleiding voor andere cultuurwerkers

(Folder in aanmaak)

Handleiding voor schoolverlaters, jobstudenten en werkzoekenden

Op Mag ik? de jongeren nuttige info hun jouw rechten en plichten. Download hier de handige publicaties zoals opzak.be.

Signaleer zelf onregelmatigheden

Slechte verloning, zwart werk, sociale dumping, schijnzelfstandigen? Je kan het rechtstreeks bij de overheid signaleren via het Meldpunt voor eerlijke concurrentie.

Meldpunt discriminatie

Slachtoffer van discriminatie? Het ABVV is er om je te helpen! Vul het formulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Bereken jouw nettoloon

Wil je weten hoeveel je netto zal verdienen bij een jobaanbod? Bereken het hier.

Bereken jouw opzeg

Deze tool berekent in de meest voorkomende situaties de periode gedekt door een opzeg voor een ontslag gegeven door de werkgever.

Bereken de loonkloof in jouw organisatie

Via deze tool en de gegevens uit de jaarrekening kom je meer te weten over de tewerkstelling en de verloning van mannen en vrouwen in jouw onderneming. Doe ook even de loonklooftest?

Bereken jouw inkomensgarantie-uitkering

Als je als werkzoekende het werk deeltijds hervat, kan je onder bepaalde voorwaarden bovenop je loon een uitkering ontvangen van de RVA. Bereken via hier hoeveel.

Overzicht: de meest relevante CAO’s van de cultuursector

De kunstwereld omvat een diversiteit aan cultuurwerkers die actief zijn in theater, beeldende kunst, film, muziek, dans, enzovoort. De sociale dialoog tussen vakbonden en werkgeversfederaties verloopt per beroepsgroep gestructureerd volgens een aantal paritaire commissies (PC’s) met een eigen bevoegdheid. PC 329 omvat sociaalcultureel werk en ook beeldende kunst. PC 227 is bevoegd voor de audiovisuele media. PC 304 is verantwoordelijk voor podium en muziek. PC 303.01 omvat documentaire en film.

PC 329 ‘Socio-culturele sector’

De CAO van 25 oktober 1999 inzake arbeidsduur en tewerkstelling ’s nachts en op zon- en feestdagen vind je hier.

De CAO van 30 januari 2003 inzake de vastlegging van de loonvoorwaarden in het werk vind je hier.

DE CAO van 24 maart 2000 inzake de invoering van nieuwe arbeidsregelingen vind je hier.

De CAO van 27 juni 2013 inzake de loonvoorwaarden in de sector van de cultuurspreiding vind je hier.

De andere cao’s vind je hier.

PC 304 ‘Vermakelijkheidsbedrijf’

De CAO van 19 december 2016 inzake loon- en arbeidsvoorwaarden voor alle werkgevers (privé en publiek) in het Nederlands taalgebied vind je hier.

De andere cao’s vind je hier.

PC 303.01 ‘Filmproductie’

De CAO van 30 oktober 2012 inzake de arbeids- en loonvoorwaarden van de werknemers die zijn tewerkgesteld in de ondernemingen voor de productie van films vind je hier.

De andere cao’s vind je hier.

PC 227 ‘Audiovisuele sector’

De CAO van 15 oktober 2010 inzake de invoering van nieuwe arbeidsregelingen in de ondernemingen van de audiovisuele sector en de toekenning van rusttijden vind je hier.

De CAO van 15 mei 2009 inzake het invoeren van de loonschalen (minimumlonen) vind je hier.

De CAO van 20 december 2007 inzake  de invoering en de toepassing van de functieclassificatie vind je hier.

De andere cao’s vind je hier.