Wegwijzers

Wegwijs via enkele nuttige tools en handleidingen:

Handleiding voor delegees

Door de coronacrisis is het risico op herstructurering en collectief ontslag in heel wat organisaties reëel. ABVV maakte alvast deze informatieve brochure om onze personeelsverantwoordelijken bij te staan. Het bevat ook een leerrijke antwoorden op veelgestelde vragen (FAQ).

Campagne Juist is juist

Voor info over cao’s, auteursrechten, modelcontracten, handleidingen en checklists kan je terecht op de uitgebreide website Juist is juist.

Buy Buy Art. De vermarkting van kunst en cultuur (EPO, 2015)

Wil je meer weten over de ideologische impasse die onze cultuur doormaakt? Over de crisis in de kunsten en de neoliberale inslag van ons cultuurbeleid? De pdf van het boek vind je hier.

Grensoverschrijdend gedrag?

Het collectief van kunstenaars Engagement maakte een informatieve folder met advies (Nederlands, Français, English).

Handleiding voor schoolverlaters, jobstudenten en werkzoekenden

Op Mag ik? de jongeren nuttige info hun jouw rechten en plichten. Download hier de handige publicaties zoals opzak.be.

Signaleer zelf onregelmatigheden

Slechte verloning, zwart werk, sociale dumping, schijnzelfstandigen? Je kan het rechtstreeks bij de overheid signaleren via het Meldpunt voor eerlijke concurrentie.

Meldpunt discriminatie

Slachtoffer van discriminatie? Het ABVV is er om je te helpen! Vul het formulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Bereken jouw nettoloon

Wil je weten hoeveel je netto zal verdienen bij een jobaanbod? Bereken het hier.

Bereken jouw opzeg

Deze tool berekent in de meest voorkomende situaties de periode gedekt door een opzeg voor een ontslag gegeven door de werkgever.

Bereken de loonkloof in jouw organisatie

Via deze tool en de gegevens uit de jaarrekening kom je meer te weten over de tewerkstelling en de verloning van mannen en vrouwen in jouw onderneming. Doe ook even de loonklooftest?

Bereken jouw inkomensgarantie-uitkering

Als je als werkzoekende het werk deeltijds hervat, kan je onder bepaalde voorwaarden bovenop je loon een uitkering ontvangen van de RVA. Bereken via hier hoeveel.

Overzicht: de meest relevante CAO’s van de cultuursector

De kunstwereld omvat een diversiteit aan cultuurwerkers die actief zijn in theater, beeldende kunst, film, muziek, dans, enzovoort. De sociale dialoog tussen vakbonden en werkgeversfederaties verloopt per beroepsgroep gestructureerd volgens een aantal paritaire commissies (PC’s) met een eigen bevoegdheid. PC 329 omvat sociaalcultureel werk en ook beeldende kunst. PC 227 is bevoegd voor de audiovisuele media. PC 304 is verantwoordelijk voor podium en muziek. PC 303.01 omvat documentaire en film.

PC 329 ‘Socio-culturele sector’

De CAO van 25 oktober 1999 inzake arbeidsduur en tewerkstelling ’s nachts en op zon- en feestdagen vind je hier.

De CAO van 30 januari 2003 inzake de vastlegging van de loonvoorwaarden in het werk vind je hier.

DE CAO van 24 maart 2000 inzake de invoering van nieuwe arbeidsregelingen vind je hier.

De CAO van 27 juni 2013 inzake de loonvoorwaarden in de sector van de cultuurspreiding vind je hier.

In oktober 2018 werden de lonen voor pc 329 met 2% geïndexeerd.

De andere cao’s vind je hier.

PC 304 ‘Vermakelijkheidsbedrijf’

De CAO van 1 december 2020 inzake stagiairs vind je hier.

De CAO van 1 oktober 2020 inzake non-discriminatie vind je hier.

De CAO van 27 juni 2019 inzake verhoogde eindejaarspremie vind je hier.

De CAO van 27 juni 2019 inzake stelsel voor werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT): CAO RCC-SWT 2019-2020 en CAO RCC-SWT 2021-2022.

De CAO van 19 december 2016 inzake loon- en arbeidsvoorwaarden voor alle werkgevers (privé en publiek) in het Nederlands taalgebied vind je hier.

Meer informatie over jouw loonbarema’s en indexering van jouw loon vind je hier op de webstek van het sociale fonds Podiumkunsten.be.

In december 2017 werden de lonen voor pc 304 met 2% geïndexeerd.

De andere cao’s vind je hier.

PC 303.01 ‘Filmproductie’

De CAO van 30 oktober 2012 inzake de arbeids- en loonvoorwaarden van de werknemers die zijn tewerkgesteld in de ondernemingen voor de productie van films vind je hier.

In juni 2019 werden de lonen voor pc 303.01 met 2% geïndexeerd.

De andere cao’s vind je hier.

PC 227 ‘Audiovisuele sector’

De CAO van 15 oktober 2010 inzake de invoering van nieuwe arbeidsregelingen in de ondernemingen van de audiovisuele sector en de toekenning van rusttijden vind je hier.

De CAO van 15 mei 2009 inzake het invoeren van de loonschalen (minimumlonen) vind je hier.

Meer informatie over jouw loonbarema’s en indexering van jouw loon vind je hier op de webstek van het sociale fonds Mediarte.

In december 2018 werden de lonen voor pc 227 met 2% geïndexeerd.

De CAO van 20 december 2007 inzake  de invoering en de toepassing van de functieclassificatie vind je hier.

De andere cao’s vind je hier.

Privacybeleid en gegevensbescherming van onze leden

ABVV-ACOD Cultuur past de gegevensbescherming (GDPR) toe conform de afspraken die onze vakbond daarover vooropstelt. Ook onze medewerkers en afgevaardigden verbinden zich ertoe deze afspraken na te komen. Meer info vind je in deze brochure.