Lid worden?

Met jouw maandelijks lidgeld – dat je trouwens via onze jaarlijkse syndicale premie goeddeels terugbetaald krijgt –  proberen wij als progressieve beweging zoveel mogelijk uw rechten te verdedigen, als cultuurwerker en ook als burger.  ACOD Cultuur verdedigt de belangen van haar leden via de kunst van het onderhandelen, via het informeren en mobiliseren.

Leden van ACOD Cultuur zijn ook automatisch lid van de ACOD (de Algemene Centrale der Openbare Diensten), wat betekent dat onze syndicale werking inzake kunst, cultuur en media deel uitmaakt van een grote en sterke organisatie. Tegenover de macht van liberale wegkijkers plaatsen wij zo, samen met onze leden, een tegenmacht.

Daarnaast staat ACOD ook in voor algemene dienstverlening. We geven advies over werkloosheid, arbeidsongevallen, loon, rechtsbijstand, arbeidsreglement, sociaal statuut enzovoort. Aangezien ACOD onder de koepel van het ABVV valt, zijn onze leden ook automatisch lid van ABVV. Daardoor kan je beroep doen op alle interprofessionele hulp die het ABVV verleent via haar verschillende kantoren en diensten.

Het normale maandelijks tarief voor voltijdse werknemers bedraagt 16,60 euro. Voor werkzoekenden en cultuurwerkers die deeltijds werken is dat 9 euro. Voor gepensioneerden die uit solidariteit willen blijven bijdragen komt het op  6, 35 euro. Wie als voltijdse werknemer op niveau 1/a werkt betaalt 17,95 euro vanuit het principe dat de sterkste schouders wat meer dragen.

Graag wijzen we er even op dat ACOD Cultuur inzake lidmaatschap goedkoper is dan andere sectoren en vakbonden.

     


    10 GOEDE REDENEN OM LID TE WORDEN