N-VA criminaliseert kritiek op Israël. Verzoeningspolitiek?