Auteur: acod cultuur

Goed nieuws: hogere eindejaarspremie 2021!

Het nieuw sociaal akkoord (VIA 3) tussen vakbonden, werkgeversfederatie oKo en het kabinet Jambon werpt zijn eerste vruchten af: de eindejaarspremie voor wie een volledig jaar voltijds heeft gewerkt in de podiumsector (paritair comité...

Klimaatmars: 10 oktober, join in?

Tik Tak. De klok tikt. De klimaatontsporing is niet langer een ver van ons bed show. Na een bevreemdende zomer met veel alarmerende signalen – van overstroming tot bosbranden – mogen we hopen dat...