Nieuwsbrief 23/6: Jaarlijks 2 miljoen euro extra voor de ondersteuning van de cultuurwerkers