Afbeeldingen

Tijdelijke afwezigheid

Omwille van afwezigheid van de secretariaatsmedewerkster, vragen we om, tot nader bericht, het mailverkeer te richten aan Algemeen Secretaris Inge Hermans. Mbt de zitdagen Cultuur best ook even nakijken of navraag doen of die...

Vakbondspremie 2022 PC 304

Beste leden, Vergeet niet jullie aanvraagformulier voor de sectorale vakbondspremie van 2022 in pc 304 per post te sturen naar: ACOD Cultuur tav Mieke Van Ingelgem, Fontainasplein 9-11 – 1000 Brussel. Rechtzetting: het formulier...

Vragenlijst Grensoverschrijdend Gedrag

ACOD Cultuur roept haar leden op de vragenlijst in te vullen op https://loft.cult22.eu/index.php/142487 De Vlaamse Overheid wil het beleidsinstrumentarium voor de preventie van en het omgaan met seksueel grensoverschrijdend gedrag in de cultuur- en...

Zitdagen ACOD Cultuur

Om al onze leden een betere bijstand te verlenen, organiseert ACOD Cultuur zitdagen in twee ACOD-gewesten. Je kan bij ons terecht in: -Oost-Vlaanderen (Bagattenstraat 158, 9000 Gent) Op de 1e maandag van de maand, van...