Categorie: Beleidsinformatie

Vragenlijst Grensoverschrijdend Gedrag

ACOD Cultuur roept haar leden op de vragenlijst in te vullen op https://loft.cult22.eu/index.php/142487 De Vlaamse Overheid wil het beleidsinstrumentarium voor de preventie van en het omgaan met seksueel grensoverschrijdend gedrag in de cultuur- en...

Goed nieuws: hogere eindejaarspremie 2021!

Het nieuw sociaal akkoord (VIA 3) tussen vakbonden, werkgeversfederatie oKo en het kabinet Jambon werpt zijn eerste vruchten af: de eindejaarspremie voor wie een volledig jaar voltijds heeft gewerkt in de podiumsector (paritair comité...

Recensie: verdampt protest?

Naar aanleiding van het protestboek Vlaanderen Excelleert!? maakt de socioloog Rudi Laermans een kritische balans op van het gele cultuurbeleid: kunst en cultuur liggen onder vuur van een neoliberale, nationalistische politisering. De recensie verscheen...