Categorie: Actie

13 juli: actie tegen de loonnormwet

De loonnormwet blokkeert de democratische onderhandelingen tussen werkgevers en vakbonden en moet daarom simpelweg afgeschaft worden. Om die eis kracht bij te zetten, voeren we op 13 juli 2021 alvast opnieuw actie: 11u, centraal...

Zorg voor je mentaal welzijn

De coronacrisis hakte er zwaar in bij heel wat cultuurwerkers. Om je bij deze mentale opdoffer bij te staan, ontwikkelden de sociale partners via het sociale fonds voor de muziek- en podiumkunsten vier initiatieven....

Checklist voor jouw nieuw arbeidscontract

Nu de cultuursector terug open kan, worden er gelukkig ook nieuwe contracten afgesloten. Maar zijn ze wel volledig? Om een aantal zaken die soms over het hoofd gezien worden eens dubbel te controleren, biedt...

Bestuur AIR Antwerpen ontslaat klokkenluider

Sinds de zaak-Fabre weten we dat een toxische bedrijfscultuur lang kan overleven. En Let’s Go Urban leerde ons dat sommige subsidiërende politici het niet nauw nemen met de opvolging van goed bestuur. De Stad...

17/5 Internationale dag tegen homofobie en transfobie

Uit solidariteit kleurt onze vakbond op 17 mei mee paars. Waarom? De ‘Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie’ – jaarlijks op 17 mei – is een dag waarop organisaties internationaal aandacht vragen voor het...

10/10: op straat voor het klimaat

De klimaatcrisis is een feit en ze wordt steeds voelbaarder. Als we willen voorkomen dat de planeet onbewoonbaar wordt, moeten we nu krachtige politieke daden stellen! De gezondheidscrisis biedt ons de kans en roept...

Brochure: de maximale loonmarge

Op 29 maart voerden de vakbonden actie voor een beter loonakkoord, via een algemene staking. Wil je meer weten wat de problemen met de loonwet zijn en wat er aan zou moeten veranderen? ABVV...

29 maart: actie- en stakingsdag! Join in?

Als vakbond ijveren we voor hogere (minimum)lonen en een solidariteitsfonds om de toenemende armoede tegen te gaan. Wie kan daar nu tegen zijn? Helaas, die onderhandelingen (IPA – interprofessioneel akkoord) zitten vast omdat de...

Oproep getuigenissen ideeënroof bij sollicitaties

Sommige directies die met ideeënarmoede zitten, plannen al eens een sollicitatieronde waarbij ze aan gegadigden vragen om tijdens de aanwervingsprocedure volledige visienota’s uit te werken. Inclusief concrete ideeën inzake financieringsmogelijkheden. Het is een verdoken...