Categorie: Opinies

Visienota Jambon excelleert in jezuïetenstreken

‘Het sleutelwoord van mijn beleid is vertrouwen’, zo schrijft Cultuurminister Jambon in zijn Visienota Cultuur. Daar viel bij de lancering ervan alvast niet veel te merken. De pers mocht die nota vrijdag al inkijken,...

Open brief aan minister Jambon

De sociale partners (vakbonden en werkgeversfederatie oKo) schreven een brief aan de cultuurminister met een dringend verzoek tot extra maatregelen inzake de coronacrisis. De brief vind je hier.

Steunfonds voor cultuurwerkers: nu!

Nog voor de regering er toe opriep, besliste een groot deel van de cultuurwereld gisteren al om vanwege de coronacrisis de activiteiten voor de volgende weken uit solidariteit te annuleren. Het spreekt voor zich...

De Vlaamse cultuurstrijd

ACOD Cultuur hield eind vorige maand haar congres, waardoor we er weer vier jaar volop tegenaan kunnen. We beslisten over een update van onze statuten. We verkozen een nieuwe voorzitter en nieuwe leden in...

Vlaamse filantropiecultuur excelleert

Met nieuwe tentoonstellingen in het Antwerpse Snijders&Rockoxhuis en het MAS en een eigen museum rond de Cobra-beweging wil Fernand Huts zichzelf in 2020 via onze kunsten in de vitrine zetten als gulle gever. Zo...

De elitedemocratie van N-VA

De hakbijl in de projectsubsidies was een trigger voor aanhoudend cultuurprotest. Kunstenaars gingen sindsdien ook collectief de zittingen in het parlement bijwonen, soms 17 uur lang. Die hete adem in de nek valt tegen....

‘Sois belle et tais toi’, N-VA?

‘We hadden vroeger kunstenaars die een beter oog voor schoonheid hadden,’ zei N-VA-fractieleider Peter De Roover vrijdag 15 november in De Afspraak. ‘Vandaag is kunst vooral de allerindividueelste expressie van de allerindividueelste gevoelens van...

Jambon, Vlaams minister van onvrije kunsten

Op de dag dat Joker in de filmzalen komt, voegt Vlaamse minister-president Jan Jambon Cultuur toe aan zijn bevoegdheden Buitenlands beleid, Ontwikkelingssamenwerking en Innovatie. Alsof het slechts een hobby is. Zijn Vlaanderen wil kunst...

De doofpotcode van Jan Fabre

Een jaar geleden schreef een twintigtal ex-medewerkers een open brief aan Jan Fabre. Wat is de stand van zaken nu? Veel vooruitgang in de sector, weinig inkeer bij Troubleyn. Het gezelschap werkte een ‘integriteitscode’...