Nieuwsbrief 12/7: actie tegen de blokkerende loonnormwet