SMart: een kunstenaarscoöperatie ten dienste van kunstenaars? Coop of Coup?