Categorie: Opinies

Vlaamse filantropiecultuur excelleert

Met nieuwe tentoonstellingen in het Antwerpse Snijders&Rockoxhuis en het MAS en een eigen museum rond de Cobra-beweging wil Fernand Huts zichzelf in 2020 via onze kunsten in de vitrine zetten als gulle gever. Zo...

De elitedemocratie van N-VA

De hakbijl in de projectsubsidies was een trigger voor aanhoudend cultuurprotest. Kunstenaars gingen sindsdien ook collectief de zittingen in het parlement bijwonen, soms 17 uur lang. Die hete adem in de nek valt tegen....

‘Sois belle et tais toi’, N-VA?

‘We hadden vroeger kunstenaars die een beter oog voor schoonheid hadden,’ zei N-VA-fractieleider Peter De Roover vrijdag 15 november in De Afspraak. ‘Vandaag is kunst vooral de allerindividueelste expressie van de allerindividueelste gevoelens van...

Jambon, Vlaams minister van onvrije kunsten

Op de dag dat Joker in de filmzalen komt, voegt Vlaamse minister-president Jan Jambon Cultuur toe aan zijn bevoegdheden Buitenlands beleid, Ontwikkelingssamenwerking en Innovatie. Alsof het slechts een hobby is. Zijn Vlaanderen wil kunst...

De doofpotcode van Jan Fabre

Een jaar geleden schreef een twintigtal ex-medewerkers een open brief aan Jan Fabre. Wat is de stand van zaken nu? Veel vooruitgang in de sector, weinig inkeer bij Troubleyn. Het gezelschap werkte een ‘integriteitscode’...

Dubbelgesprek met TAZ-curator Lucas De Man

‘Het is tijd voor een nieuwe solidariteit’, vindt TAZ-curator Lucas De Man. Hoe dan? Een dubbelgesprek over  neoliberaal beleid, ondernemerschap, flexwerk en meer ‘samen’ met vakbondsman Robrecht Vanderbeeken. Het interview maakt deel uit van...

Schaduwboksen met ‘de culturele elite’

Vlaams Belang wil na haar verkiezingswinst het Cultuurpact aanwenden om meer grip te krijgen op Vlaamse cultuurinstellingen. Dat illustreert niet alleen dat het pact aan herziening toe is. Het brengt ook andermaal de draaideur...

Debat: artistiek activisme

De stembusgang was weer een ruk naar rechts. Progressieve krachten hebben er belang bij een verzetje hoger te schakelen. Mede vanuit het kunstenveld borrelen er steeds meer initiatieven op die strijden voor een rechtvaardigere...

VRT, stop met het opleuken van extreemrechts

Op zondag 12 mei zond de VRT op Ketnet De Grote Karrewiet Verkiezingsshow uit. Meerdere vakbondsleden contacteerden ACOD-VRT voor, tijdens en meteen na de uitzending om hun ongenoegen te uiten over de aanwezigheid van...